کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خصوصیات زمانی- مکانی بارش با استفاده از تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی (MODWT) و ابزار خوشه‌بندی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

کیومرث روشنگر؛ محسن مقدس؛ رقیه قاسم پور


3. بررسی روابط معنایی میان موضوعات مطرح در مدارک علمی فارسی در حوزه گرمایش جهانی

دوره 1395، شماره 25، بهار 1395، صفحه 91-109

فاطمه مکی زاده؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مرضیه دانا