کلیدواژه‌ها = ضریب تغییرات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 13-30

فردین صابری لویه؛ بهلول علیجانی؛ شهریار خالدی