کلیدواژه‌ها = آلاینده ‏های نفتی
1. نقش فرآیندهای فیزیکی بر نحوه توزیع آلاینده‏های نفتی در خلیج فارس

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 93-106

امید حاج ‏رسولیها؛ اسماعیل حسن ‏زاده؛ علی رضایی لطیفی