کلیدواژه‌ها = AOD
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل الگوی رفتاری توفان های گردوغبار استان های غرب و جنوبغرب ایران و ارتباط آن با توفان های گردوخاک خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

سودابه نامداری؛ نعمت الله کریمی؛ غلام حسن محمدی


2. تخمین غلظت ذرات PM2.5 در تهران با استفاده از داده‌های دورسنجی عمق نوری هواویزها

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 99-108

امیر هوشنگ احسانی؛ مصطفی بیگدلی