کلیدواژه‌ها = نمونه­گیری سیستماتیک
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-126

محبوبه فرزندی؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضایی پژند