کلیدواژه‌ها = تابش خورشیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد روش برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانه در گستره ایران

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 43-56

فهیمه خادم‌پور؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیرآبادی‌زاده


2. واسنجی دو مدل برآورد تابش خورشیدی و توسعه دو مدل تابش تک پارامتری بر اساس ابرناکی در مشهد، ایران

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 53-64

آمنه میان آبادی؛ مهرنوش اقتداری؛ علیرضا فریدحسینی