کلیدواژه‌ها = جدول توافقی
تعداد مقالات: 2
2. صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 69-92

مجتبی ذوالجودی؛ سیده مژگان قاضی میرسعید