کلیدواژه‌ها = دریاچه ارومیه
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی اثر عوامل محلی در الگوی جریان باد در منطقه دریاچه ارومیه

دوره 1398، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 33-48

مصطفی کریمی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فرامزر خوش اخلاق؛ زهرا زارعی چقابلکی


2. بررسی توان حمل ماسه ونمک در اطراف دریاچه ارومیه

دوره 1399، شماره 41، بهار 1399، صفحه 71-89

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده


3. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 53-65

مجید دلاور؛ ام السلمه بابایی؛ ابراهیم فتاحی