کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 5
1. تجهیزات انداز‌ه‌گیری سرعت و جهت باد: روش‌ها، چالش‌ها و روند فنّاوری

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 43-62

نوید چینی فروش؛ غلامرضا لطیف شبانگاهی


2. نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 33-42

مجید رحیم زادگان؛ حامد حسنلو؛ محمدرضا مباشری


3. بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری


5. پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد)

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 103-116

علی اکبر متکان؛ روشنک درویش زاده؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی