کلیدواژه‌ها = ماهواره TRMM
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تطبیقی بارش بدست آمده از ماهواره های TRMM ، GPM و رادار داپلر با داده های ایستگاههای زمینی (مطالعه موردی بارش فراگیر 26 تا 28 اکتبر 2015 در غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

هاشم رستم زاده؛ دکتر علی اکبر رسولی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر ملکی


3. برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM

دوره 1398، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 38-56

جواد بداق جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش