کلیدواژه‌ها = تحلیل هم‌واژگانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقاله های نوسانات اقلیمی و میزان انعکاس آن در رسانه‌های اجتماعی: تحلیلی علم سنجانه و دگرسنجانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فروغ رحیمی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ هاجر ستوده؛ غلامعباس فلاح


2. بررسی مقاله‌های نوسانات اقلیمی و میزان انعکاس آن در رسانه‌های اجتماعی: تحلیلی علم‌سنجانه و دگرسنجانه

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 55-72

فروغ رحیمی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ هاجر ستوده؛ غلامعباس فلاح