کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تعداد مقالات: 2
1. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 57-72

جواد سالاروند؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ زهرا اسدالهی


2. بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری