کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 9
1. پیش نگری ویژگی‌های خشکسالی‌آتی تحت سناریوهای RCP در چند نمونه‌ی اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

منصوره کوهی


3. بررسی ارتباط بین شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران در دو مقیاس ایستگاهی و منطقه ای

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 169-176

سمیرا رزمجو؛ پیمان محمودی؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


4. تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 41-52

حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی؛ سعید رستمی


5. تحلیل روش پس پردازش خروجی مدل‌های دینامیکی با استفاده از داده‌های شبکه بر روی خشکسالی شمال غرب ایران

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 19-35

سینا صمدی؛ بهروز صاری صراف؛ مجید حبیبی نوخندان؛ علی اکبر رسولی؛ شراره ملبوسی


9. واسنجی منطقه‌ای ضرایب تجربی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 89-99

ابراهیم فتاحی؛ محمدرضا کشاورز؛ مجید وظیفه دوست؛ محمد باقر بهیار