نویسنده = محمدجواد مهدوی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور کلاس آموزشی در اقلیم BWk

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

ندا معروفی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ حسین مرادی نسب


2. ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور فضاهای آموزشی در اقلیم BWk

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 127-142

ندا معروفی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ حسین مرادی نسب