نویسنده = محمود نیکخواه شهمیرزادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان مطابقت بناهای خاک‌پناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 171-189

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


2. بررسی رفتار حرارتی دوره OHP بناهای مسکونی خاک‌پناه در میمند کرمان

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 177-192

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی