نویسنده = مرضیه شاهسوندی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات گردوغبار برمقره های برق دراستان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل


2. تحلیل اثرات گرد و غبار بر مقره‌های برق دراستان خوزستان

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 125-135

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل