نویسنده = شهریار خالدی
تعداد مقالات: 2
1. باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

زهرا سادات حسینی؛ شهریار خالدی؛ عبدالمجید نادری بنی


2. تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 13-30

فردین صابری لویه؛ بهلول علیجانی؛ شهریار خالدی