نویسنده = سعید موحدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر فنولوژی عملکرد گندم دیم در منطقه غرب و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

الهام محمدی؛ سعید موحدی؛ رضا محمدی


2. بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر فنولوژی و عملکرد گندم دیم در منطقه غرب و شمال غرب ایران

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 159-170

الهام محمدی؛ سعید موحدی؛ رضا محمدی؛ صابر گلگاری


3. چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 37-54

اصغر کامیار؛ سعید موحدی؛ آقای دکتر حجت اله یزدان پناه