نویسنده = صالح کردی تمین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین