نویسنده = سید حسین ثنایی نژاد
تعداد مقالات: 7
1. بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

محسن رحم دل؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ زهره جوانشیری


3. ارزیابی شاخص خشکسالی فیزیک مبنای تقاضای تبخیری در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 15-32

اعظم عربی یزدی؛ حسین ثنایی نژاد؛ عباس مفیدی


5. افزایش دقت برآورد داده‌های گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 47-60

محبوبه فرزندی؛ حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ مجید سرمدی


7. بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری