نویسنده = محمود خسروی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه و ارزیابی دقت داده‌های بارش پایگاه کوردکس با داده‌های ایستگاهی(موردکاوی: بارش تابستانه جنوب شرق ایران)

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 15-32

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


4. تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی