نویسنده = محمد رضا مباشری
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تصویر ماهواره‌ای در محاسبه قابلیت دید افقی جو

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 47-56

سید عباس حجازی؛ محمد رضا مباشری؛ داود مجیدی