نویسنده = فاطمه عباسی
تعداد مقالات: 2
1. آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاههای کشور (دوره 2017-1958)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

خانم مهندس فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ یاشار فلامرزی


2. مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 57-72

فاطمه عباسی؛ کوروش احترامیان؛ لیلی خزانه داری؛ سهراب محمد نیا قرایی؛ مرتضی اثمری