نویسنده = محمدرضا مباشری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی محصولات آلبیدوی 16 روزه MODIS با استفاده از آلبیدوی ASTER در مناطق نیمه خشک با پوشش همگن

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 85-96

مهری اکبرزاده؛ محمدرضا مباشری؛ سید باقر فاطمی


2. استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 113-123

حامد کاچار؛ محمدرضا مباشری؛ علی‌اکبر آبکار؛ مجید رحیم‌زادگان