نویسنده = مجید مزرعه فراهانی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371)

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 73-90

امیر‌حسین مشکواتی؛ محمد شجاعی؛ مجید مزرعه فراهانی


2. نقش رودباد در چرخندزایی میانه مدیترانه

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 41-52

الهام مبارک حسن؛ امیر حسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ مجید مزرعه فراهانی